Procesul – verbal privind privind afişarea, în urma soluţionării contestaţiilor, a rezultatelor finale

Publicãm Procesul – verbal privind privind afişarea, în urma soluţionării contestaţiilor, a rezultatelor finale la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc la datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013.

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã

– La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute

 

Pe centre de examen:

– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti
– Centrul de examen Cluj-Napoca
– Centrul de examen Craiova
– Centrul de examen Galaţi
– Centrul de examen Iaşi
– Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã

– La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute

 

Pe centre de examen:

– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti

– Centrul de examen Cluj-Napoca

– Centrul de examen Craiova

– Centrul de examen Galaţi

– Centrul de examen Iaşi

– Centrul de examen Timişoara